Kai Hou (Gordon) Yip, Quentin Changeat

Kai Hou (Gordon) Yip, Quentin Changeat